Türkçe     English  
::: Antik ve Ortaçağ Sikkeleri
   
::: İlhanlar (İran Moğolları)
Dönemi Darp Sene Ağırlık, gr Çap, mm Ön Yüz Resim Arka Yüz Envanter No
Anuşirvan DY 746 H 1.40 g 16.5 mm allah / la ilah illa / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / ali / osman.
el-sultan el-adil / anuşirvan / hullide mülkehu. çevrede: sitte / ve erbayin / ve seb'a mie. 288
Ebu Said Bahadır Sivas Hanî 34 2.63 g 20 mm ortada: la ilah illa allah muhammed resul allah salla allah 'aleyhi. kenarlarda: ebu bekir / ömer / 'osman / 'ali
ortada: el-sultan el-'alim el-'adil / darb / busaida / Sivas / bahadır han hullide mülkehu. çevrede: duribe fi sene / erbaa / ve-selasin / el-haniye 287
Ebu Said Bahadır Kilivan 726 H 3.18 g 21 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah. kenarlarda: ebu bekir / osman / ömer / ali.
ortada: duribe/ el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han / hullide allah mülkehu / kilivan. çevrede: duribe / fi / sene / sitte / ve ışrin / ve / seb'a / mie 285
Geyhatu (Astarabad) 692 H 2.21 g 17 mm hakanu nreber (69)2 -rakamla- deledkegulug
la ilah illa allah / muhammed resul allah / ali veliyullah. çevrede: ... / ... / ... / ve sitte mie 284
Gazan Mahmud (Astarabad) (6)97 H 2.16 g 17 mm el-sultan / el-islam gazan / mahmud
ortada: la ilah illa (allah) / muhammed resul allah / sallallahu aleyh. çevrede: ... / ... / seb'a / ve-tisin 283
Toga Timur Isfarayin 74x H. 3.25 g 25 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah. around: ebu bekir / ömer / osman / ali
darb / sultan atil / Tagi Timur / Isfarayin. çevrede: duribe / sene / ... / erbayin / seb'a mie 282
Olcayto Muhammed Yazd 714 H. 2.10 g 23 mm Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / Halledallahü mülkehu. 281
Olcayto Muhammed el-Hille 711 H 4.30 g 26 mm Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu. 280
Ebu Said Bahadır Tebriz (7)21 H 3.49 g 23 mm ortada: allah / la ilah illa / muhammed / resul allah. altta: ebu bekir, (ömer), osman, ali. kenarlarda: (fasika fi kuhum allah ve-huva) el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam devla el-sultan / duribe/ el-a'zam ebu said / tebriz / hullide mülkehu. kenarlarda: ne'ama / allah / el-nasır. çevrede: ... / .... / sene / ehad / ve / isna / ve / (seba mie) 279
Ebu Said Bahadır el-Musul Hanî 33 2.82 g 20.5 mm Ortada: la ilah illa allah muhammed resul allah sallallahu aleyhi. Kenarlarda: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali.
Ortada: el-sultan el-'alim el-'adil / darb / busaida / el-Musul / bahadır han hullide mülkehu. Çevrede: duribe fi sene /selase / ve selasin / el-hanîye 278
Süleyman Nahçıvan 7(40) H 1.77 g 17 mm ortada: la ilah illa allah / duribe isfahan / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali.
ortada: el-sultan / el-'adil süleyman / han hullide allah. çevrede: darb nahçıvan / (fi sene) / (erba'in) / ve-seb'a mi'e 277
Anuşirvan Tebriz 746 H 1.4 g 18 mm ortada: 'ali, around: ebu bekir / ömer / osman. üçgenin kenarlarında: la ilah illa / allah muhammed / resul allah /en dışta: bism / allah / el-kerim
ortada: el-sultan / nuşirvan han / hullide allah mülkehu. çevrede: darb tebriz / fi sene sitte / ve-erba'in / ve-seb'a mie 276
Süleyman Isfahan 74(3) H 4.35 g 21 mm ortada: la ilah illa allah / duribe isfahan / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali.
ortada: ...... / el-'adil süleyman / han hullide allah mülkehu / isfahan. çevrede: ..... / ....... / erbain / ve seb'a mie. 275
Abaka (Merv) (67x) H 2.72 g 19 mm ortada: lillah / la ilah allah / muhammed / resul. çevrede: ş(uhur)
Ka'an / al-adil. çevrede: şuhur .... 274
Abaka [Tiflis] 668 H 2.72 g 22 mm la ilah i- / -la allah vahde la / şerikeleh. ortada: kuş yanında rebi ül*ahir semaniye sittin sitte mie
Kaan / el-adil 273
Ebu Said Bahadır Hasan Keyf 733 H 3.06 g 22 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / osman / ömer / ali.
ortada: duribe/ el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han / hullide allah mülkehu / hasan keyf. çevrede: duribe / fi / sene / selase / ve / selasin / seb'a / mie 272
Ebu Said Bahadır Mardin 722 AH 3.54 g 21 mm La ilah allah illa / duribe / muhammed / mardin / resul allah. Çevrede: Abu Bekir / Ali / Osman / Ömer.
duribe fi ayyam / davla el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han/ hullide mülkehu. çevrede: duribe / sene / isna / işrin / seb'a mie. 271
Ebu Said Bahadır Ahlat 724 H. 3.09 g 24 mm la ilah illa allah / muhammed / rasul allah. çevrede: ebu bekir / ali / osman / ömer.
ortada: darb / el-sultan ebu said / bahadır han hullide mülkehu / mazgird. çevrede: duribe fi sene erba ve işrin ve seb'a mie. 270
Ebu Said Bahadır Mazgird 723 H 3.04 g 24 mm la ilah illa allah / muhammed / rasul allah. çevrede: ebu bekir / ali / osman / ömer.
ortada: darb / el-sultan ebu said / bahadır han hullide mülkehu / mazgird. çevrede: duribe fi sene selase ve işrin ve seb'a mie. 269
Ebu Said Bahadır Erbil 722 H 3.58 g 22.5 mm la ilah allah illa / duribe / muhammed / erbil / resul allah. çevrede: ebu bekir / ali / osman / ömer
duribe fi ayyam / davla el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han/ hullide mülkehu. çevrede: duribe / sene / isna / işrin / seb'a mie. 268
Ebu Said Bahadır Harput 722 H 3.61 g 25 mm la ilah allah illa / duribe / muhammed / harput / resul allah. çevrede: ebu bekir / ali / osman / ömer
duribe fi ayyam / davla el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han/ hullide mülkehu. çevrede: duribe / sene / isna / işrin / seb'a mie. 267
Olcayto Muhammed Karahisar 707 H 1.81 g 23.5 mm allah / la ilah illa / duribe karahisar / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene seb'a / ve-seb'a mie 266
Ebu Said Bahadır Erzincan 720 H Ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. Alttta: ebu bekir/ ömer 'osman 'ali. Kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. çevrede: duribe erzincan/ fi / sene / işrin ve seba mie. 265
Süleyman Avnik 747 H 1.43 g 21 mm la ilah illa allah / muhammed / resul all[ah]. kenarda: ali
ortada: sultan / Süleyman (Uygurca) / hullide ..... üstte: darb avnik. altta: sab'a ve erbayin seb'a mie. 264
Cihan Timur Erzincan 740 H 1.76 g 19 mm ortada: la ilah / illa allah muhammed resul / allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali
ortada: el-sultan / el-a'zam cihan timur han / hullide allah mülkehu. çevrede: darb / Erzincan / fi sene / erbayin / ve seb'a mia 263
Önceki | ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim