Türkçe     English  
::: Antik ve Ortaçağ Sikkeleri
   
::: Anadolu Selçuklu
Dönemi Darp Sene Ağırlık, gr Çap, mm Ön Yüz Resim Arka Yüz Envanter No
III. Keykubad Ladik 699 H 2.36 g 21 mm es-sultan'ül azam alaeddünya veddin keykubad bin feramüz
ortada: la ilah illa allah, çevrede: duribe ladik sene seb'a mie 250
III. Keykubad Eğridir 699 H 2.13 g 22 mm es sultan'ül azam / alaeddünya veddin / keykubad bin feramuz
duribe eğri / dir hummiyet / anel afat, etrafında sene tisa / tisin / sitte mie 237
IV. Kılıçarslan Sarus 659 H 2.99 g 21.5 mm El-imam el-musta'asim billah emir'ül müminin, etrafında sene tis'a ve hamsin ve sitte mie.
Duribe sarus, es-sultan'ül azam rükneddünya veddin kılıç arslan bin keyhüsrev burhan emir'ül müminin. 219
II. Keykavus Gümüşpazar - Ankara TY 2.98 g 23 mm La ilahe illallah muhammed resul allah, el imam el musta'asim billah emir'ül müminin duribe gümüşpazar
Es sultan'ül azam zillallahu fi'l alem izzeddünya veddin keykavus bin keyhüsrev, duribe el-dirhem bi-ankara 218
II. Keykavus Medinet-i Konya 645 H 2.81 g 22 mm La ilahe illallah vahde la şerikeleh muhammed resulallah, etrafında el-imam el-musta'asım billah emirül mü'minin
Es-sultan'ül azam izzeddünya veddin ebu'l feth keykavus bin keyhüsrev, etrafında duribe haza el dirhem bi medinet-i konya sene hams ve erba'in ve sitte mie. 217
IV. Kılıçarslan Sarus 662 H 2.95 g 22 mm el-imam el-masum billah emir'ül müminin duribe sene isna sittin ve sitte mie, en üstte sarus
es-sultan'ül azam rükneddünya veddin ebu'l feth kiliç arslan bin keyhüsrev. 209
IV. Kılıçarslan Erzincan 657 H 2.98 g 22 mm Sene seb'a, la ilahe illallah, muhammed resul allah, el-imam el-masum emir'ül müminin, hamsin sitte mie
duri̇be erzi̇ncan es-sultan'ül azam rükneddünya veddi̇n kiliç arslan bi̇n keyhüsrev burhan emi̇r'ül mümi̇ni̇n 208
Üç Kardeşler Sivas 652 H 2.98 g 22.45 mm Kelime-i tevhid el-imam el-musta'asım billah emir'ul muminin duribe bi-sivas fi isna hamsin sitte mie
es-selatin'ül azam izzeddünya veddin keykavus ve rükneddünya veddin kılıç arslan ve alaeddünya veddin keykubad benü keyhüsrev berahin emir'ül müminin 205
Üç Kardeşler Konya 650 H 2.71 g 21 mm Kelime-i tevhid el-imam el-musta'asım billah emir'ül müminin fi sene hamsin sitte mie bi-konya
es-selatin'ül azam izzeddünya veddin keykavus ve rükneddünya veddin kılıç arslan ve alaeddünya veddin keykubad benü keyhüsrev berahin emir'ül müminin 204
Üç Kardeşler Sivas 647 H 20 mm Kelime-i tevhid el-imam el-musta'asım billah emir'ül müminin duribe bi-sivas sene seb'a erba'in sitte mie
es-sultan'ül azam izzeddünya veddin keykavus ve rükneddünya veddin kılıç arslan ve alaeddünya veddin keykubad benü keyhüsrev berahin emir'ül müminin 203
II. Keykavus Konya 646 H 2.55 g 20.5 mm Kelime-i tevhid, el-imam el-musta'asım billah emir'ül müminin, etrafında sene sitte ve erbain ve sitte mie.
Es-sultan'ül azam zillallahü fi'l alem izzeddünya veddin keykavus bin keyhüsrev, etrafında duribe haza el dirhem bi konya. 202
II. Keykavus Konya 646 H 2.94 g 22 mm Kelime-i tevhid, el-imam el-musta'asım billah emir'ül müminin, etrafında sene sitte ve erbain ve sitte mie.
Es-sultan'ül azam zillallahü fi'l alem izzeddünya veddin keykavus bin keyhüsrev, etrafında duribe haza el dirhem bi konya. 201
III. Keyhüsrev Erzincan 676 AH 3.04 24 Ortada el-mülkü lillah etrafında duribe medine erzincan fi sene sitte sebin sitte mie
Es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin keyhüsrev bin kılıçarslan burhan emir'ül müminin. 194
III. Keyhüsrev Erzincan 665 AH 2.99 23 Kelime-i tevhid, el-imam el-masum emir'ül müminin etrafında, sene hamse sittin ve sitte mie
Duribe Erzincan, es-sultan'ül azam gıyaseddünya veddin keyhüsrev bin kılıçarslan burhan emir'ül müminin. 193
III. Keyhüsrev Sivas 664 AH 3.01 23.5 Ortada el-mülkü lillah. Etrafında duribe bi-sivas sene erbaa sittin sitte mie
es-sultanül azam gıyaseddünya veddin keyhüsrev bin kılıçarslan 192
IV. Kılıçarslan Gümüşpazar 664 2.99 23 La ilahe illallah / muhammed resul allah. Çevrede sene erba'a ve sittin ve sitte mie.
El minnete lillah / Es-sultan'ül azam / Rükneddünya veddin / Kılıç Arslan bin Kaykhüsrev / Duribe Gümüş 191
Tuğrulşah Erzurum 613 AH 2.93 g 24 mm La ilahe illallah / vahde la sherikeleh / el-imam el-nasir lidinallal / emir'ul muminin. Around: duribe haza el dinar bi-Erzurum.
Muhammed rasul allah / mugiseddunya veddin / ebu'l feth Tughrul bin Kilich Arslan. Around: sana thalaatha ve ashra ve sitta mi'a 167
I. Keykubad Sivas 627 AH 2.97 g 24 mm Es-sultan'ul muazzam / Kayqubad bin Kaykhusraw. Around: Duribe haza al-dirham bi Sivas
El-imam / El-muntasir / billal emir'ul muminin. Around sana sab'a ishreen sitta mi'a 166
III. Keykubad Sarıkavak TY 2.05 g 21 x 22 mm La ilahe illa / muhammed / rasul allah / bi Sarıkavak
Es Sultan ül azam / Alaeddünya ved-din / ebulfeth Keykubad / bin Feramuz 128
II. Keyhüsrev Konya 639 AH 3.01 g 23 mm El-imam el-Mustansır billah emir'ül müminin. Şir-i Hurşid figure.
in the middle: es-sultan el-a'zam / 'izz ed-dunya wa ed-din / kaykhusraw bin kaykhubad. around. sitt mi'at tis' / thelathin/ duribe konya / 127
II. Keyhüsrev Sivas 639 AH 2.91 g 21.5 mm Şir-i Hurşid tasviri. El-imam el-Mustansır billah emir'ül müminin.
Es-sultan'ül azam Keyhüsrev bin Keykubad duribe haza el-dirhem bi-Sivas fi sene 639. 126
I. Keykubad Kayseri 617 AH 2.9 g 21.0 mm Essultan'ül muazzam Keykubad bin Keyhüsrev. Duribe haza el-dirhem bi-Kayseri
El-imam el-Nasır lidinillah emir'ül müminin. Sene 617. 125
II. Mesud Konya TY 2.9 23.0x24.0 La ilahe illallah Muhammed resul Allah
Es-sultan'ül az(am giyas)eddünya veddin Mesud ... 098
III. Keyhüsrev Maden Lulu 672 veya 673 2.95 25.0 El-Mülk'ü lillah. Duribe bi-Maden Lulue fi sene ....
Es-sultan'ül azam giyaseddünya veddin Keyhüsrev bin Kiliç Arslan 076
II. Keyhüsrev Ankara 635 AH 3.2 25.0 (La) ilahe illallah/ (Muhammed) Resulullah
Es-sultan'ül azam/ Keyhüsrev bin/ Keykubad 063
Önceki | 1 | 2 |  ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim