Türkçe     English  
::: Antik ve Ortaçağ Sikkeleri
   
::: İlhanlar (İran Moğolları)
Dönemi Darp Sene Ağırlık, gr Çap, mm Ön Yüz Resim Arka Yüz Envanter No
Ebu Said Bahadır (Erzincan) 734 H 3.24 g 20.5 mm ortada: el-sultan / ebu said. çevrede: duribe / erbaa / selasin / seb'a mie.
erzincan / yukarıda güneş, aşağıda sola dönük aslan. 322
Ebu Said Bahadır Bayburt Hanî 33 2.56 g 20 mm Ortada: la ilah illa allah muhammed resul allah sallallahu aleyhi. Kenarlarda: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali.
Ortada: el-sultan el-'alim el-'adil / darb / busaida / el-Musul / bahadır han hullide mülkehu. Çevrede: duribe fi sene /selase / ve selasin / el-hanîye 321
Ebu Said Bahadır (Bazar) TY 1.82 g 19 mm (bazar) / aslan sağa doğru / ....
duribe / el-sultan el-adil / ebu said han / .... 319
Ebu Said Bahadır Şiraz TY 2.27 g 19 mm el-sultan ebu said / aslan sola doğru, şiraz / ...
(la ilah illa / allah muhammed / resul allah) 313
Abaka Curcan TY 2.56 g 21 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah / duribe curcan. çevrede: fi sene / .... / .... / ....
Kaan / el-adil 312
Olcayto Muhammed Amul 710 H 4.31 g 24.5 mm Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Ortada: Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / halledallahü mülkehu. çevrede: li-llah el-amir mim kabl ve-mim be'd / ( Olcaytu Sultan (Uygurca) )/ darb amul / sene aşera seb'a mi'e. 311
Satı Bek (Tebriz) (73)9 H 2.41 g 19.5 mm Çiçek motifi. çevrede: (la ilah illa allah / muhammed / resul / allah)
el-sultan / Satı Bek. çevrede: (duribe tebriz sene .... ) 307
Ebu Said Bahadır Medine Sultaniye (72)3 H 3.97 g 26 mm ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi / ve sellama. çevrede: (tebareke / alladhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kull / şay / kadir )
ortada: duribe fi / devla el-mevla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide allah mülkehu / ...... çevrede: medine / sultaniye / selase / .... /..... /..... 306
Ebu Said Bahadır Kırşehir 729 H 3.14 g 21 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / osman / ali / ömer.
ortada: duribe/ el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han / hullide allah mülkehu / kırşehir. çevrede: duribe / kırşehir / sene / tis'a / ve işrin / ve / seb'a / mie 305
Ebu Said Bahadır Bayburt 727 H 1.78 g 20 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah. around: ebu bekir / osman / ali / ömer.
darb / el-sultan ebu said / bahadır han hullide mülkehu / bayburt. çevrede: seb'a ve ışrin ve seb'a mie. 304
Süleyman Kirman 7(41) H 4.12 g 20.5 mm ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali.
ortada: duribe / el-sultan el-adil / süleyman han hullide mülkehu / kirman. 303
Ebu Said Bahadır Tokat 722 H 1.37 g 16.5 mm Ortada sağa doğru bakan aslan figürü, çevresinde fi şuhur / sene isna/ ışrin / ve seb'a mie
Duribe / el-sultan el- / 'azam ebu said / tokat 302
Süleyman Sultaniye 741 H 0.73 g 14.5 mm ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali.
ortada: el-sultan / el-'adil süleyman / hullide mülkehu. çevrede: darb sultaniye sene ahid ve-erbain ve-seb'a mi'e. 301
Abaka Curcan 1 Şaban 679 H 2.74 g 20 mm la ilah illa allah / muhammed resul allah / salla allah aleyhi. çevrede: gurre şaban / duribe curcan / tis'e sebin ve sitte mie / duribe curcan.
Altıgen içinde: kaan / el-adil 300
Ebu Said Bahadır Erzincan TY 1.52 g 18.5 mm ortada: çiçek motifi çevresinde el-sultan / ebu sa'id / bahadır han. çevrede: fi sene / .... / ....
(üstte erzincan) sola yürüyen aslan figürü. 299
Olcayto Muhammed Kayseriye 712 H 1.63 g 21 mm Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Ortada: Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / halledallahü mülkehu. çevrede: li-llah el-amir mim kabl ve-mim be'd / ( Olcaytu Sultan (Uygurca) )/ darb kayseriye / sene işnan aşera seb'a mi'e. 298
Argun Han Kaşan 687 H 2.40 g 22.5 mm la ilah illa allah / muhammed resul / allah darb kaşan. çevrede: duribe kaşan / sene seb'a / semanin / sitte mie.
kaghanu / nreber/ Argun-un / deledkegülüg / Argun. 297
Musa Tebriz 736 H 2.42 g 19 mm ortada: mu / sa / khan. çevrede: el-sultan el-a'zam hullide mülkehu darb tebriz sene sitte selasin seb'a mie.
la ilah illa allah muhammed resul allah ebu bekir ömer osman ali 296
Toga Timur Curcan TY 1.64 g 17.5 mm darb curcan. Sağa bakan boğa.
el-sultan / toga timur. 295
Muhammed Tebriz 737 H 1.59 g 21 mm Ortada: dağ keçisi sola doğru. çevrede: darb Tebriz sene seb'a selasin ve-seb'a mie.
el-sultan / muhammed / hullide mülkehu 294
Ebu Said Bahadır Erzurum 7xx H 3.14 g 20.5 mm la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / osman / ömer / ali.
ortada: duribe/ el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han / hullide allah mülkehu / erzurum. çevrede: ... / fi / sene / ... / ... / ve / sab'a / mia 293
Satı Bek Bağdad 739 H 2.08 g 18.5 mm ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / osman / ömer / ali.
ortada: el-sultan el-adil / satı bek han / hullide allah mülkehu. kenarlarda: darb / bağdad / fi sene / tis' / selasin / seb'a mi'e 292
Argun Han (Tus) (68x) H 2.31 g 21 mm La ilah illa / allah muhammed / resul allah.
( Hakanu / Ariba / Arghun ) / sola bakan tavşan yanında uygurca "sen" / ... 291
Arghun (Tus) (68x) H 2.24 g 19.5 mm La ilah illa / allah muhammed / resul allah.
Hakanu / ariba / argunun / deledkegülüg / argun. Sola bakan tavşanın sağında Gazan. 290
Süleyman Hamadan 741 AH 1.34 g 18 mm ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah. kenarlarda: ebu bekir / ömer / osman / ali.
ortada: el-sultan / el-'adil süleyman / hullide mülkehu. çevrede: darb hamadan sene ahid ve-arbayin ve-seb'a mi'e. 289
Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 |  ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim