Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Ebu Said [716 - 736 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
319 Ebu Said Fels (Bazar) TY (bazar) / aslan sağa doğru / ....
duribe / el-sultan el-adil / ebu said han / ....
322 Ebu Said Fels (Erzincan) 734 H ortada: el-sultan / ebu said. çevrede: duribe / erbaa / selasin / seb'a mie.
erzincan / yukarıda güneş, aşağıda sola dönük aslan.
309 Ebu Said Fels (Mardin)? TY güneş ve sola doğru yürüyen aslan
el-sultan el-a'zam / ebu said / hullide allah mülkehu.
359 Ebu Said Fels Bağdad 731 H ortada: allah / muhammed / resul / (salla aleyhi). çevrede: ebu bekir / ve ömer / ... / ...
ortada: el-sultan el-azam / ebu said han. üstte: (darb) bağdad, altta: 73 ahid.
360 Ebu Said Fels DY (7)2x H Güneşyüz
la ilah illa allah / muhammed resul allah / salla allah aleyhi
355 Ebu Said Fels DY TY çift başlı kartal
ebu / said / han
341 Ebu Said 2 Dirhem DY TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah. around: ebu bekir / ömer / osman / ali
darb / el-sultan el-a'zam / el-mülkü li-llah / hullide allah mülkehu / ... çevrede: ???
299 Ebu Said Fels Erzincan TY ortada: çiçek motifi çevresinde el-sultan / ebu sa'id / bahadır han. çevrede: fi sene / .... / ....
(üstte erzincan) sola yürüyen aslan figürü.
334 Ebu Said Fels Erzurum TY el-sultan / abu said / han.
erzurum
326 Ebu Said Fels Mardin TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali.
mülkehu / el-sultan ebu said / hullide. çevrede: duribe bi-mard / in sene / ... / ...
358 Ebu Said Fels Sivas (72)5 H ortada aslan sağa doğru. çevrede: ... / hamse / ... / ... / ... / ...
darb / el-sultan / ebu said / sivas
313 Ebu Said Fels Şiraz TY el-sultan ebu said / aslan sola doğru, şiraz / ...
(la ilah illa / allah muhammed / resul allah)
323 Ebu Said Fels Tebriz (7)32 AH çevrede: la ilah illa allah muhammed resul allah ebu bekir ömer osman ali.
darb / tebriz. çevrede: isna selasin (ve seb'a mie).
363 Ebu Said Fels Tebriz 7xx H la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: ali / ömer / osman / ebu bekir
sultan a'zam / ebu said / ... çevrede: duribe tebriz / fi sene / ... / seb'ami'e.
302 Ebu Said Fels Tokat 722 H Ortada sağa doğru bakan aslan figürü, çevresinde fi şuhur / sene isna/ ışrin / ve seb'a mie
Duribe / el-sultan el- / 'azam ebu said / tokat
376 Ebu Said A Dirhem Sivas? ?? ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah / arsalehu bi'l-huda ve-din el-hak. çevrede: tebareke alledhi / bi-yadihi al-mülk ve-hüva / 'ala kul / şeyh kadir*
ortada: duribe fi / davla el-mavla el-sultan / el-a'zam malik rikab / el-imam ilhan el-'alim / ebu said hullide allah / mülkehu. çevrede: darb / şehir / ... / ... / ... / ...
335 Ebu Said B 2 Dirhem Erzurum 717 H la ilah illa allah / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / allah / aleyhi / ve-sallama. çevrede: tebareke / alladhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kull / şay / kadir.
duribe fi / devle el-mevla el-sultan / el-'azam ebu said / hullide allah mülkehu / erzurum. çevrede: duribe / medine / erzurum / sene seb'a / aşre / seb'a mie.
357 Ebu Said B 2 Dirhem Erzurum 719 H ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi / ve sallama. çevrede: tebaraka / alleyhi / bi-yadihi / al-mülk / ve-huva / 'ala kul / şeyh / kadir
ortada: duribe fi / devla el-sultan el-a'zam / ilhan el-muazzam ebu / said hullide allah mülkehu / erzurum. çevrede: tis'a / ve aşre / ve seb'a mie.
233 Ebu Said B 2 Dirhem Medine Ray 718 H ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi / ve sallama. çevrede: (tebareke / alledhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kul / şeyh / kadir )
ortada: duribe fi / davla el-mavla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide allah mülkehu / medine ray cevrede: duribe / medine / ray / semanya / ve aşre / ve seb'a mie
306 Ebu Said B 2 Dirhem Medine Sultaniye (72)3 H ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi / ve sellama. çevrede: (tebareke / alladhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kull / şay / kadir )
ortada: duribe fi / devla el-mevla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide allah mülkehu / ...... çevrede: medine / sultaniye / selase / .... /..... /.....
049 Ebu Said B 2 Dirhem Rayy 717 AH Allah, la ilahe illa Allah muhammed resulullah aleyh salli ve sellem
Duribe fi, devlet-ül mevla es-sultan al-muazzem Abu Said haledallahu mülkehu
112 Ebu Said C 2 Dirhem DY 719 AH Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Feseyekfikehumullahi ve hüves' semi' ül alim.
Duribe fi eyyam devlet is-sultan'ül azam Ebu Sa'id halledallahü mülkehu. Duribe ..... Niamullah el-nasr. Duribe fi sene 719.
265 Ebu Said C 2 Dirhem Erzincan 720 H Ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. Alttta: ebu bekir/ ömer 'osman 'ali. Kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. çevrede: duribe erzincan/ fi / sene / işrin ve seba mie.
226 Ebu Said C 2 Dirhem Hoy 728 Ortada: la ilah illa / allah muhammed / rasul allah. Allta: ebu bekir/ ömer osman 'ali. kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-huva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasır. çevrede: duribe hoy / fi / sene / thamaanya / ve ithayn / ve seb'a mie
225 Ebu Said C 2 Dirhem Hoy 719 Ortada: la ilah illa / allah muhammed / rasul allah. Allta: ebu bekir/ ömer osman 'ali. kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-huva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasır. çevrede: duribe hoy / fi / sene / tis'a / ve ahid / ve seb'a mie
Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim