Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Ebu Said [716 - 736 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
319 Ebu Said Fels (Bazar) TY (bazar) / aslan sağa doğru / ....
duribe / el-sultan el-adil / ebu said han / ....
322 Ebu Said Fels (Erzincan) 734 H ortada: el-sultan / ebu said. çevrede: duribe / erbaa / selasin / seb'a mie.
erzincan / yukarıda güneş, aşağıda sola dönük aslan.
334 Ebu Said Fels DY TY el-sultan / abu said / han.
muhammed?
299 Ebu Said Fels Erzincan TY ortada: çiçek motifi çevresinde el-sultan / ebu sa'id / bahadır han. çevrede: fi sene / .... / ....
(üstte erzincan) sola yürüyen aslan figürü.
326 Ebu Said Fels Mardin TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali.
mülkehu / el-sultan ebu said / hullide. çevrede: duribe bi-mard / in sene / ... / ...
313 Ebu Said Fels Şiraz TY el-sultan ebu said / aslan sola doğru, şiraz / ...
(la ilah illa / allah muhammed / resul allah)
323 Ebu Said Fels Tebriz (7)32 AH çevrede: la ilah illa allah muhammed resul allah ebu bekir ömer osman ali.
darb / tebriz. çevrede: isna selasin (ve seb'a mie).
302 Ebu Said Fels Tokat 722 H Ortada sağa doğru bakan aslan figürü, çevresinde fi şuhur / sene isna/ ışrin / ve seb'a mie
Duribe / el-sultan el- / 'azam ebu said / tokat
335 Ebu Said B 2 Dirhem Erzurum 717 H la ilah illa allah / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / allah / aleyhi / ve-sallama. çevrede: tebareke / alladhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kull / şay / kadir.
duribe fi / devle el-mevla el-sultan / el-'azam ebu said / hullide allah mülkehu / erzurum. çevrede: duribe / medine / erzurum / sene seb'a / aşre / seb'a mie.
233 Ebu Said B 2 Dirhem Medine Ray 718 H ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi / ve sallama. çevrede: (tebareke / alledhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kul / şeyh / kadir )
ortada: duribe fi / davla el-mavla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide allah mülkehu / medine ray cevrede: duribe / medine / ray / semanya / ve aşre / ve seb'a mie
306 Ebu Said B 2 Dirhem Medine Sultaniye (72)3 H ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi / ve sellama. çevrede: (tebareke / alladhi / bi-yadihi / el-mülk / ve-hüva / 'ala kull / şay / kadir )
ortada: duribe fi / devla el-mevla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide allah mülkehu / ...... çevrede: medine / sultaniye / selase / .... /..... /.....
049 Ebu Said B 2 Dirhem Rayy 717 AH Allah, la ilahe illa Allah muhammed resulullah aleyh salli ve sellem
Duribe fi, devlet-ül mevla es-sultan al-muazzem Abu Said haledallahu mülkehu
112 Ebu Said C 2 Dirhem DY 719 AH Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Feseyekfikehumullahi ve hüves' semi' ül alim.
Duribe fi eyyam devlet is-sultan'ül azam Ebu Sa'id halledallahü mülkehu. Duribe ..... Niamullah el-nasr. Duribe fi sene 719.
265 Ebu Said C 2 Dirhem Erzincan 720 H Ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. Alttta: ebu bekir/ ömer 'osman 'ali. Kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. çevrede: duribe erzincan/ fi / sene / işrin ve seba mie.
226 Ebu Said C 2 Dirhem Hoy 728 Ortada: la ilah illa / allah muhammed / rasul allah. Allta: ebu bekir/ ömer osman 'ali. kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-huva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasır. çevrede: duribe hoy / fi / sene / thamaanya / ve ithayn / ve seb'a mie
225 Ebu Said C 2 Dirhem Hoy 719 Ortada: la ilah illa / allah muhammed / rasul allah. Allta: ebu bekir/ ömer osman 'ali. kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-huva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasır. çevrede: duribe hoy / fi / sene / tis'a / ve ahid / ve seb'a mie
224 Ebu Said C 2 Dirhem Kaşan 7(1 veya 2)7 Ortada: la ilah illa / allah muhammed / rasul allah. Allta: ebu bekir/ ömer osman 'ali. kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-huva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasır. çevrede: duribe hoy / fi / sene / thamaanya / ve (ahid veya ithayn) / ve seb'a mie
198 Ebu Said C 2 Dirhem Kaşan (71)9 Ortada: allah / la ilah illa / muhammed / resul allah / ebu bekir / ömer osman ali. Çevrede: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-alim
Ortada: duribe/ fi eyyam devla el-sultan / el-a'zam ebu said / hallade allah mülkehu. Kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. Çevrede: duribe/ Kaşan / fi sene / tis' / ('ashr / sab'a / mi'a)
261 Ebu Said C Dirhem Lulua 7xx H Ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. Alttta: ebu bekir/ ömer 'osman 'ali. Kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. çevrede: duribe lu / lu / fi / sene / ....
325 Ebu Said C 6 Dirhem Nişabur 717 AH allah / la ilah illa / muhammed / resul allah / ebu bekir / ömer osman ali. çevrede: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-'alim
ortada: duribe / fi ayyam devle el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide allah mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. çevrede: duribe / nişa / bur / sene / seb'a / aşer / seb'a / mie.
048 Ebu Said C 2 Dirhem Sultaniye 72x AH Allah La ilahe illa Resulullah Ebu Bekir Ömer Osman Çevrede Allah ve huves-semi
Duribe fi eyyam-ı devlet es-sultan azam Abu Said haledallahu mülkehu, nizam el-nasr Çevrede: duribe sultaniye sene 72x
279 Ebu Said C 2 Dirhem Tebriz (7)21 H ortada: allah / la ilah illa / muhammed / resul allah. altta: ebu bekir, (ömer), osman, ali. kenarlarda: (fasika fi kuhum allah ve-huva) el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam devla el-sultan / duribe/ el-a'zam ebu said / tebriz / hullide mülkehu. kenarlarda: ne'ama / allah / el-nasır. çevrede: ... / .... / sene / ehad / ve / isna / ve / (seba mie)
260 Ebu Said C 2 Dirhem Tebriz 71x H Ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. Alttta: ebu bekir/ ömer 'osman 'ali. Kenarlarda: fasika fi kuhum allah ve-hüva el-sami' el-alim
duribe / fi ayyam davla el-sultan / el-a'zam ebu said / hullide mülkehu. kenarlarda: na'ama / allah / el-nasr. çevrede: duribe tebriz / fi / sene / ....
142 Ebu Said C 2 Dirhem Yani Bazar 724 AH in the middle: allah/ la ilah illa / muhammed / rasul allah/ abu bakr / 'umar 'utman 'ali. on the sides: fasika fi kuhum allah wa-huwa al-sami' al-'alim
in the middle: fi / ayyam dawla al-sultan / abu said bahadur khan / khallada allah mulkahu / Abu Ishaq. on the sides: al-hamd / li-llah. around: darb / bazar / sana / tis' / 'ashr / in / sab'a / mia
212 Ebu Said D 2 Dirhem Ahlat (7)27 H La ilah allah illa / duribe / muhammed / ahlat / resul allah. Çevrede dört halife
Duribe fi ayyam / davla el-sultan el-a'zam / ebu said bahadır han / hallede mülkehü. Çevrede ..... (7)27.
Önceki | 1 | 2 | 3 | ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim