Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Toga Timur [737 - 754 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
295 Toga Timur Bull right 6 Dirhem Curcan TY darb curcan. Sağa bakan boğa.
el-sultan / toga timur.
197 Toga Timur IB 2 Dirhem Tustar TY la ilah illa allah / muhammed / rasul allah. Çevrede dört halife
darb /el-sultan el-azam/ Toga Timur hallede mülkehu / Tustar.
347 Toga Timur IC 2 Dirhem Tebriz 74x H la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir/ ömer / osman / ali.
ortada: sultan / tagi timur / han (tamamı uygurca). çevrede: darb tebriz / ve erbayin / seb'a mie.
371 Toga Timur KA 6 Dirhem (Amul) TY ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah. kenarlarda: allahümme salla / 'ala ve'l-hasan / ve-muhammad ve-ca'fer / muhammed 'ali. çevrede: muhammed / 'ali / muhammed ve- / al-hüseyin / 'ali / musa / 'ali ve- / el-hasan
(ortada: el-sultan al-'alim / toga timur han / hullide allah mülkehu. çevrede: darb / amul / fi sene / ... / ... / ...)
147 Toga Timur KA 6 Dirhem Abiward 738 AH in the middle: la ilah illa allah / muhammed / rasul allah. on the sides: abu bakr / 'umar / 'uthman / 'ali
in the middle: al-sultan / al-'adil allah / Taghay Timur / khallada allah. Around: darb / abiward / sana / thaman / thalathin / sab'ami'a
367 Toga Timur KD 6 Dirhem ??? Ani 741 H la ilah illa allah / muhammed / resul allah. ebu bekir / ali / osman / ömer
duribe / el-sultan el-adil / taghai timur (uygurca) / hullide allah mülkehu / ??? ani. çevrede: duribe / fi sene / ehad / erba'in / seb'a / mi'e
116 Toga Timur KD 6 Dirhem Curcan 741 AH La ilahe illallah Muhammed resullullah. Ebu Bekir, Ali, Osman, Ömer.
Es-sultan'ül adil, Moğolca Taghay Timur, Haledallahu mülkehu. Duribe Jurjan, sene 741.
196 Toga Timur KD 6 Dirhem Damghan TY La ila allah / muhammed / resul allah. Çevrede dört halife.
Ortada: darb / al-sultan al-adil / tagai timur han / khallada allah mulkahu / damghan. Çevrede: Duriba / fi sana / ahad / (arba'in sab'a / mi'a)
111 Toga Timur KF 6 Dirhem Bazar 742 AH Lailahe illallah Muhammed resulullah. Ebu Bekir Ömer Osman Ali.
Es-Sultan'ül alem Tuğa Timur Han. Hullide mülkehu. Duribe Bazar. Fi sene 742.
282 Toga Timur KI 6 Dirhem Isfarayin 74x H. la ilah illa allah / muhammed / resul allah. around: ebu bekir / ömer / osman / ali
darb / sultan atil / Tagi Timur / Isfarayin. çevrede: duribe / sene / ... / erbayin / seb'a mie
Önceki | 1 | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim