Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Abaka [663 - 680 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
312 Abaka Fels Curcan TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah / duribe curcan. çevrede: fi sene / .... / .... / ....
Kaan / el-adil
274 Abaka - Dirhem (Merv) (67x) H ortada: lillah / la ilah allah / muhammed / resul. çevrede: ş(uhur)
Ka'an / al-adil. çevrede: şuhur ....
273 Abaka - Dirhem (Tiflis) 668 H la ilah i- / -la allah vahde la / şerikeleh. ortada: kuş yanında rebi ül*ahir semaniye sittin sitte mie
Kaan / el-adil
372 Abaka - Dirhem (Tiflis) Muharrem 660 H la ilah il / fi muharrem sene sittin sittemi'e / la allah vahdehu la / şerike lahu
kaan / el-'adil
373 Abaka - Dirhem (Tiflis) Cemayizi evvel 670 H la ilah il / cemayizi evvel sene seb'in sittemi'e / la allah vahdehu la / şerike lahu
kaan / el-'adil
149 Abaka - Dirhem (Tiflis) 669 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: ramadan sana tis'a sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
150 Abaka - Dirhem (Tiflis) 660 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: rabi'al-akhir sana sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
151 Abaka - Dirhem (Tiflis) 667 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: rabi'al-akhir sana sab'a sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
152 Abaka - Dirhem (Tiflis) 674 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: rajab sana arbaah sab'een sit mi'a
qa'an / al-'adil
153 Abaka - Dirhem (Tiflis) 671 AH la ilah illa / ila allah vahdehu / la şerike lehu, satır aralarında: şaban sene ahid sabin sitte mie
kaan / el-adil
206 Abaka - Dirhem (Tiflis) 670 H la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: dhul kaade sana tis'a sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
210 Abaka - Dirhem (Tiflis) Zilkade la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu. dhul kaade
Qaan al-adil
300 Abaka - Dirhem Curcan 1 Şaban 679 H la ilah illa allah / muhammed resul allah / salla allah aleyhi. çevrede: gurre şaban / duribe curcan / tis'e sebin ve sitte mie / duribe curcan.
Altıgen içinde: kaan / el-adil
346 Abaka - Dirhem DY TY la ilah illa allah / vahdehu la şerikeleh / muhammed resul allah / salla allah aleyhi / ve-alihi ve- sallama. çevrede: Kuran 9, 33.
Kaan / el-a'zam abaka / ilhan el-mu'azzam malik / rikab el-imam hullide / allah mülkehuma.
041 Abaka - Dirhem DY TY İlahe La ilahe hu vahdehu la şerikeleh muhammed resul(ullah). çevresi okunamıyor.
Kaan'ül azam abaka ilhan ül' muazzam
345 Abaka - Dirhem Isfarayin TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: isfareyn / motif / isfareyn / motif
kaan / el-adil
375 Abaka - Dirhem Tebriz Şehri (6)70 H la ilah illa allah / vahdehu la şerike lahu / muhammed resul allah / salla allah 'aleyhi / ve-sallama
ortada: el-ka'an el-a / 'zam el-'adil. çevrede: darb tebriz fi şehri sene seb'in (ve-sittemi'e)
223 Abaka - Dirhem Tebriz (6)74 H La ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: ve erbaah / ve seb'a / .... / duribe tebriz
Hakanu / ariba / amadun (in Uighur) / deledgekulug / sen
245 Abaka - Dirhem Tiflis TY la ilah / illa allah vahde la / şerikeleh. çevrede: duribe tiflis / .... / .... / ....
kaan / el-adil
354 Abaka - Dirhem Tiflis Şaban 6(8)1 H ortada: bism el-ab / ve'l-ibn ve-ruh / al-kuds allah / vahid ... çevrede: şaban / sene vahid / (semanin) / sitte mie.
hakanu / ariba / abagayn / deledkegulug / sen.
Önceki | 1 | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim