Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Abaka [663 - 680 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
274 Abaka Dirhem (Merv) (67x) H ortada: lillah / la ilah allah / muhammed / resul. çevrede: ş(uhur)
Ka'an / al-adil. çevrede: şuhur ....
273 Abaka Dirhem (Tiflis) 668 H la ilah i- / -la allah vahde la / şerikeleh. ortada: kuş yanında rebi ül*ahir semaniye sittin sitte mie
Kaan / el-adil
372 Abaka Dirhem (Tiflis) Muharrem 660 H la ilah il / fi muharrem sene sittin sittemi'e / la allah vahdehu la / şerike lahu
kaan / el-'adil
373 Abaka Dirhem (Tiflis) Cemayizi evvel 670 H la ilah il / cemayizi evvel sene seb'in sittemi'e / la allah vahdehu la / şerike lahu
kaan / el-'adil
149 Abaka Dirhem (Tiflis) 669 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: ramadan sana tis'a sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
150 Abaka Dirhem (Tiflis) 660 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: rabi'al-akhir sana sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
151 Abaka Dirhem (Tiflis) 667 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: rabi'al-akhir sana sab'a sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
152 Abaka Dirhem (Tiflis) 674 AH la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: rajab sana arbaah sab'een sit mi'a
qa'an / al-'adil
153 Abaka Dirhem (Tiflis) 671 AH la ilah illa / ila allah vahdehu / la şerike lehu, satır aralarında: şaban sene ahid sabin sitte mie
kaan / el-adil
206 Abaka Dirhem (Tiflis) 670 H la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu, in between the lines: dhul kaade sana tis'a sitteen sit mi'a
qa'an / al-'adil
210 Abaka Dirhem (Tiflis) Zilkade la ilah illa / ila allah wahdahu / la sharika lahu. dhul kaade
Qaan al-adil
300 Abaka Dirhem Curcan 1 Şaban 679 H la ilah illa allah / muhammed resul allah / salla allah aleyhi. çevrede: gurre şaban / duribe curcan / tis'e sebin ve sitte mie / duribe curcan.
Altıgen içinde: kaan / el-adil
312 Abaka Fels Curcan TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah / duribe curcan. çevrede: fi sene / .... / .... / ....
Kaan / el-adil
346 Abaka Dirhem DY TY la ilah illa allah / vahdehu la şerikeleh / muhammed resul allah / salla allah aleyhi / ve-alihi ve- sallama. çevrede: Kuran 9, 33.
Kaan / el-a'zam abaka / ilhan el-mu'azzam malik / rikab el-imam hullide / allah mülkehuma.
041 Abaka Dirhem DY TY İlahe La ilahe hu vahdehu la şerikeleh muhammed resul(ullah). çevresi okunamıyor.
Kaan'ül azam abaka ilhan ül' muazzam
345 Abaka Dirhem Isfarayin TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: isfareyn / motif / isfareyn / motif
kaan / el-adil
375 Abaka Dirhem Tebriz Şehri (6)70 H la ilah illa allah / vahdehu la şerike lahu / muhammed resul allah / salla allah 'aleyhi / ve-sallama
ortada: el-ka'an el-a / 'zam el-'adil. çevrede: darb tebriz fi şehri sene seb'in (ve-sittemi'e)
223 Abaka Dirhem Tebriz (6)74 H La ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: ve erbaah / ve seb'a / .... / duribe tebriz
Hakanu / ariba / amadun (in Uighur) / deledgekulug / sen
245 Abaka Dirhem Tiflis TY la ilah / illa allah vahde la / şerikeleh. çevrede: duribe tiflis / .... / .... / ....
kaan / el-adil
354 Abaka Dirhem Tiflis Şaban 6(8)1 H ortada: bism el-ab / ve'l-ibn ve-ruh / al-kuds allah / vahid ... çevrede: şaban / sene vahid / (semanin) / sitte mie.
hakanu / ariba / abagayn / deledkegulug / sen.
Önceki | 1 | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim