Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Olcaytu [703 - 716 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
333 Olcaytu Fels DY 714 H Olcaytu / sultan. çevrede: .... erbaa aşre ve seb'a mie ....
li-llah / el-melik / .... . çevrede: 12 imam
370 Olcaytu Fels DY TY olcaytu sultan / muhammed han hullide mülkehu / aslan sola doğru.
la ilah illa / allah muhammed / resul allah
409 Olcaytu Fels DY TY güneş-surat. çevrede: ... / ... / ... / ...
el-sultan / el-azam hüda / bende muhammed. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ... / ..
408 Olcaytu Fels DY TY allah / la ilah illa / muhammed / resul allah.
(el-sultan el-azam) / gıyas el-dünya ve'l-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu.
448 Olcaytu Fels DY 7xx H ortada: olcaytu sultan / muhammed hullide mülkehu / aslan sağa doğru, üzerinde doğan güneş. çevrede: ... / seb'ami'e / ...
la ilah illa / allah muhammed / resul allah / ali veli allah. çevrede: 12 imam.
444 Olcaytu Fels DY TY ortada: surat. çevrede: la ilah illa allah muhammed resul allah.
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyas el-dünya ve'l-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu.
436 Olcaytu Fels DY TY aslan sağa doğru, üstünde güneş.
el-sultan el-a'zam / gıyas el-dünya ve'l-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu.
366 Olcaytu Fels el-Cezire TY ortada güneşsurat. çevrede: duribe el-cezire / ... / .... / ...
el-sultan / el-azam hüda / bende muhammed. çevrede ebu bekir / ve ömer / ... / ve osman
338 Olcaytu Fels Erzurum 713 H lillah / la ilah illa allah / muhammed / resul allah / ali veli allah. çevrede: (duribe) / erzurum / selase / aşre / ve / seb'a mie
oljaytu / sultan. çevrede: 12 imam
339 Olcaytu Fels Erzurum TY lillah / la ilah illa allah / muhammed / resul allah / ali veli allah. çevrede: duribe / erzurum / ... / ... / ... / ...
oljaytu / sultan. çevrede: 12 imam
395 Olcaytu Fels MM DM o(lcaytu) / sulta(n ....) / lillah? / aslan sağa doğru. çevrede: ...
la ilah illa / allah muhammed / resul allah / salla allah aleyhi. çevrede: 12 imam.
405 Olcaytu Fels Sultaniye TY allah / la ilah illa / muhammed / resul allah / ali veli allah. sağ: bism, sol: el-kerim
... / el-sultan el-azam malik rikab / el-imam olcaytu sultan gıyas / el-dünya ve'l-din hüdabende / hullide allah / mülkehu.
329 Olcaytu Fels TY DY la ilah illa allah / muhammed / resul allah.
duribe fi devle / el-sultan el-a'zam (gıyat) / (el-dünya) ve'l-din olcaytu / muhammed hullide allah / mülkehu.
415 Olcaytu A Dirhem Bazar 706 H ortada: allah / la ilah illa / duribe bazar / muhammed / resul allah. çevrede: ebu bekir / ömer / osman / ali / ve-sellem
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyas el-dünya ve'l-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: motif / sitte ve- / motif / sebamie
266 Olcaytu A Dirhem Karahisar 707 H allah / la ilah illa / duribe karahisar / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene seb'a / ve-seb'a mie
232 Olcaytu A 2 Dirhem Kaşan 704 H ortada: allah / la ilah illa / duribe kaşan / muhammed/ resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / olcayto muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene erba / ve-seb'a mia
349 Olcaytu A Dirhem Konya 707 H ortada: allah / la ilah illa / duribe konya / muhammed/ resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / olcayto muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene seb'a / ve-seb'a mia
353 Olcaytu A Dirhem NM 707 H ortada: allah / la ilah illa / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddin vel-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene / seb'a / ve seb'a mie.
352 Olcaytu A Dirhem Van? TY ortada: allah / la ilah illa / duribe ... / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan eal-a'zam / gıyaseddin vel-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene / .... / .... / ....
377 Olcaytu B 2 Dirhem (Saveh) 7(09) H ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah / ali veli-allah / yunus sağa doğru. kenarlarda: bism / allah / el-kerim. çevrede: allahuma salla 'ala muhammed ve-'ali ve-hasan ve-huseyin ve-'ali ve-muhammed ve-ca'fer ve-musa ve-'ali ve-muhammed ve-'ali ve'l-hasan ve-muhammed.
ortada: duribe fi / ayyam davla el-mevla / el-sultan el-a'zam malik rikab / el-imam olcaytu sultan giyas / el-dünya ve'l-din hüdabende muhammed / hullide allah / mülkehu. çevrede: li-llah el-emr mim kabl ve-mim ba'd / Ulcitu Sultan (Uygurca) / ... / ...
311 Olcaytu B 2 Dirhem Amul 710 H Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Ortada: Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / halledallahü mülkehu. çevrede: li-llah el-amir mim kabl ve-mim be'd / ( Olcaytu Sultan (Uygurca) )/ darb amul / sene aşera seb'a mi'e.
120 Olcaytu B 2 Dirhem Bağdad ND Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-ı devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan gıyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu. Lillah'il emr ve min kabl ve min ba'd. Duribe Bağdad sene
242 Olcaytu B Dirhem DY TY Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu.
046 Olcaytu B 2 Dirhem DY TY Daire içinde: "La ilahe (Allah) illa / Muhammed Resulullah/ Ali veliyullah" Yazı çevresinde: "Bismi/ Allah / El-kerim" Daire çevresinde: "Allahümme salli ala Muhammed ve Ali ve'l-Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed"
Dört yapraklı motif içinde "duribe fi/ eyyami'l-mevla/ es-sultan'ül azam rukkab/ ... Olcatyu Sultan hüdabende Muhammed/ Hullide mülkehu"
280 Olcaytu B 2 Dirhem el-Hille 711 H Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu.
Önceki | 1 | 2 | ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim