Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Olcaytu [703 - 716 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
333 Olcaytu Fels DY 714 H Olcaytu / sultan. çevrede: .... erbaa aşre ve seb'a mie ....
li-llah / el-melik / .... . çevrede: 12 imam
370 Olcaytu Fels DY TY olcaytu sultan / muhammed han hullide mülkehu / aslan sola doğru.
la ilah illa / allah muhammed / resul allah
366 Olcaytu Fels el-Cezire TY ortada güneşsurat. çevrede: duribe el-cezire / ... / .... / ...
el-sultan / el-azam hüda / bende muhammed. çevrede ebu bekir / ve ömer / ... / ve osman
338 Olcaytu Fels Erzurum 713 H lillah / la ilah illa allah / muhammed / resul allah / ali veli allah. çevrede: (duribe) / erzurum / selase / aşre / ve / seb'a mie
oljaytu / sultan. çevrede: 12 imam
339 Olcaytu Fels Erzurum TY lillah / la ilah illa allah / muhammed / resul allah / ali veli allah. çevrede: duribe / erzurum / ... / ... / ... / ...
oljaytu / sultan. çevrede: 12 imam
329 Olcaytu Fels TY DY la ilah illa allah / muhammed / resul allah.
duribe fi devle / el-sultan el-a'zam (gıyat) / (el-dünya) ve'l-din olcaytu / muhammed hullide allah / mülkehu.
266 Olcaytu A Dirhem Karahisar 707 H allah / la ilah illa / duribe karahisar / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene seb'a / ve-seb'a mie
232 Olcaytu A 2 Dirhem Kaşan 704 H ortada: allah / la ilah illa / duribe kaşan / muhammed/ resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / olcayto muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene erba / ve-seb'a mia
349 Olcaytu A Dirhem Konya 707 H ortada: allah / la ilah illa / duribe konya / muhammed/ resul allah. kenarlarda: salla / 'aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddünya veddin / olcayto muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene seb'a / ve-seb'a mia
353 Olcaytu A Dirhem NM 707 H ortada: allah / la ilah illa / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan el-a'zam / gıyaseddin vel-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene / seb'a / ve seb'a mie.
352 Olcaytu A Dirhem Van? TY ortada: allah / la ilah illa / duribe ... / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / aleyhi. çevrede: ebu bekir / ve-ömer / ve-ali / ve-sallama
ortada: el-sultan eal-a'zam / gıyaseddin vel-din / hüdabende muhammed / hullide allah mülkehu. çevrede: fi sene / .... / .... / ....
377 Olcaytu B 2 Dirhem (Saveh) 7(09) H ortada: la ilah illa allah / muhammed / resul allah / ali veli-allah / yunus sağa doğru. kenarlarda: bism / allah / el-kerim. çevrede: allahuma salla 'ala muhammed ve-'ali ve-hasan ve-huseyin ve-'ali ve-muhammed ve-ca'fer ve-musa ve-'ali ve-muhammed ve-'ali ve'l-hasan ve-muhammed.
ortada: duribe fi / ayyam davla el-mevla / el-sultan el-a'zam malik rikab / el-imam olcaytu sultan giyas / el-dünya ve'l-din hüdabende muhammed / hullide allah / mülkehu. çevrede: li-llah el-emr mim kabl ve-mim ba'd / Ulcitu Sultan (Uygurca) / ... / ...
311 Olcaytu B 2 Dirhem Amul 710 H Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Ortada: Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / halledallahü mülkehu. çevrede: li-llah el-amir mim kabl ve-mim be'd / ( Olcaytu Sultan (Uygurca) )/ darb amul / sene aşera seb'a mi'e.
120 Olcaytu B 2 Dirhem Bağdad ND Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-ı devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan gıyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu. Lillah'il emr ve min kabl ve min ba'd. Duribe Bağdad sene
242 Olcaytu B Dirhem DY TY Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu.
046 Olcaytu B 2 Dirhem DY TY Daire içinde: "La ilahe (Allah) illa / Muhammed Resulullah/ Ali veliyullah" Yazı çevresinde: "Bismi/ Allah / El-kerim" Daire çevresinde: "Allahümme salli ala Muhammed ve Ali ve'l-Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed"
Dört yapraklı motif içinde "duribe fi/ eyyami'l-mevla/ es-sultan'ül azam rukkab/ ... Olcatyu Sultan hüdabende Muhammed/ Hullide mülkehu"
280 Olcaytu B 2 Dirhem el-Hille 711 H Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu.
298 Olcaytu B 2 Dirhem Kayseriye 712 H Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Ortada: Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / halledallahü mülkehu. çevrede: li-llah el-amir mim kabl ve-mim be'd / ( Olcaytu Sultan (Uygurca) )/ darb kayseriye / sene işnan aşera seb'a mi'e.
109 Olcaytu B Dirhem NM 710 AH Duribe fi eyyam-ı devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan gıyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu. [Olcaytu Sultan] Lillah'il emr ve min kabl ve min ba'd. ... sene 710.
Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
243 Olcaytu B Dirhem Samsun 710 H Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Bismillahi'l kerim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin Hüdabende Muhammed. Halledallahü mülkehu. Lillah'il emr ve min kabl ve min ba'd. Duribe samsun sene ashra ve seb'a mie.
281 Olcaytu B Dirhem Yazd 714 H. Ortada: Lailahe illallah / Muhammed / resulullah / Ali veliyullah. Çevrede: allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi / eyyam-i devlet'il mevla / es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem / Olcaytu Sultan giyaseddünya veddin / Hüdabende Muhammed / Halledallahü mülkehu.
115 Olcaytu C 2 Dirhem Khuy 714 AH Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-ı devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem gıyaseddünya veddin Olcaytu Sultan Muhammed. Halledallahü mülkehu. Duribe Khuy sene 714.
241 Olcaytu C Dirhem Samsun 716 H Lailahe illallah Muhammed resulullah Ali veliyullah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali ve'l Hasan ve'l Hüseyin ve Ali ve Muhammed ve Cafer ve Musa ve Ali ve Muhammed ve Ali ve'l Hasan ve Muhammed.
Duribe fi eyyam-i devlet'il mevla es-sultan'ül azam malik-i rikab'ül ümem giyaseddünya veddin Olcaytu Sultan Muhammed. Halledallahü mülkehu. Duribe Samsun sene sitte ve ashra ve seb'a mie.
Önceki | 1 | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim