Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Gazan Mahmud [694 - 703 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
283 Gazan Mahmud Dirhem (Astarabad) (6)97 H el-sultan / el-islam gazan / mahmud
ortada: la ilah illa (allah) / muhammed resul allah / sallallahu aleyh. çevrede: ... / ... / seb'a / ve-tisin
031 Gazan Mahmud Dirhem Ahlat TY Motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe illa duribe ahlat Muhammed Resullullah/ Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud
044 Gazan Mahmud Dirhem Akşehir 699 AH La ilahe illa Allah Muhammed Resulullah 699 Akşehir
Han-ı azam Gazan Sultan Mahmud halledallahu sulta nehu duribe ....
200 Gazan Mahmud Dirhem Akşehir 699 H Kare içinde: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: fi sene / tis' tiseen / (Akşe)hir
Han-ı a'zam kazan / sultan mahmud / hullide allah sultanahu / duribe bi-medine
117 Gazan Mahmud Dirhem Astarabad TY La ilahe illallah / Muhammed resullullah / Ali veliyullah. Astarabad alt kenarda.
Moğolca "Hakanu ariba". "Padişah zade Gazan (adil)" kenarda. Şahin ve güneş figürü ortada saadet düğümü ile birlikte.
124 Gazan Mahmud 2 Dirhem Astarabad Ramadan 702 AH ortada: allah / la ilah illa / darb astarabad / muhammed / rasul allah. kenarlarda: salla / 'alayhi. cevrede: fi shahr / ramadan / .... / ... seb / mi'at ... / .....
Tengriin / kuchundur / ghazan mahmud / astarabad / gasanu / deledkeguluk / sen. sol kenarda: cha, kra, wardi. sag kenarda: fi sana / ithnatain / wa-seb'mi'at
027 Gazan Mahmud 2 Dirhem Bağdat 700 AH Motif içinde: Aleyh/ Allah La ilahe illa Muhammed Resullullah / Salli
3 satır moğolca yazı ortada "Gazan Mahmud Duribe ..."
032 Gazan Mahmud Dirhem Cezire (69)8 AH La ilahe illallah Muhammed Resul Allah, Ali veliyullah, etrafında duribe bi'l Cezire (Cezire'de) sene seman ...(69)8
Padişah-ı Cihan Sultan-ı Azam Gazan Mahmud hullide mülkehu
034 Gazan Mahmud Dirhem DY TY Motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe illa Muhammed Resullullah/ Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud
035 Gazan Mahmud Dirhem DY TY Kare içinde: La ilahe illa Allah Muhammed Resullullah
Es-sultan'ül islam Gazan Mahmud halledallahu mülkehu
036 Gazan Mahmud Dirhem DY TY La ilahe illa Allah Muhammed Resullullah Sallallahu aleyh
Sultan'ül islam Gazan Mahmud hullide mülkehu
340 Gazan Mahmud Fels DY TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah
el-mülk li-llah / gazan / kaan ...
238 Gazan Mahmud Dirhem DY TY allah / la ilah illa / muhammed / rasul allah. çevrede: .........
tengriyin / küçündür / gazan mahmud / deledgekülüg / sen
033 Gazan Mahmud Dirhem Gümüşpazar 70x AH Motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe illa duribe Gümüşpazar Muhammed Resullullah/ Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud
195 Gazan Mahmud 2 Dirhem Isfahan 70x Allah/ la ilah illa / duribe Isfahan / muhammed / rasul allah. Çevrede sene ...
Tengri-yin / Kuchundur / Ghazan Mahmud / Ghasanu / deledkegulug / (sen). Solda Pagspa dilinde Cha-Ka-Sa
239 Gazan Mahmud Dirhem Konya? TY allah / la ilah illa / muhammed / resul allah
Han-ı azam gazan / sultan mahmud / (hulli)de allah sul(tanahu)
030 Gazan Mahmud Dirhem Mardin 696 AH Kare içinde: La ilahe illa Allah Muhammed Resullullah sallallahu aleleyh
Sultan'ül islam, Gazan Mahmud, hullide mulkehu
025 Gazan Mahmud Dirhem Mardin 695 AH Kare içinde: La ilahe illallah Muhammed Resullullah
hakanu / nreber / Arghun-un (uygurca) / deledkegülüg / Kazan (farsî)
026 Gazan Mahmud Dirhem Mardin 6xx AH Kare içinde: La ilahe illallah Muhammed Resullullah Sallallahu aleleyh
Sultan'ül islam, Gazan Mahmud, hullide mulkehu
365 Gazan Mahmud Fels Mayyafarikin (699) H el-sultan el-a'zam / gazan han / hullide allah mülkehu
la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede duribe mayyafarikin sene tis' tis'a sittemie.
336 Gazan Mahmud Dirhem Medine Konya 699 H allah / la ilah illa allah / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / allah / aleyhi. çevrede: fi / sene / tis ve / tisin ve / sitte mie
han-ı a'zam gazan / sultan muhammed / hullide allah sultanahu / duribe bi-medine / konya
029 Gazan Mahmud Dirhem NM 6(9)6 AH Kare içinde: La ilahe illallah Muhammed Resullullah
Sultan'ül islam, Gazan Mahmud, hullide mulkehu
028 Gazan Mahmud Dirhem Sinop 700 AH? Ongen motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe duribe Sinop, Muhammed Resullullah / Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud duribe..
Önceki | 1 | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim