Türkçe     English  
::: Yiğit Altay Koleksiyonu
   
::: Gazan Mahmud [694 - 703 AH]
ID Dönemi Tip Birim Darp Sene Ön Yüz Resim Arka Yüz
394 Gazan Mahmud Fels (Mardin) xx5? H güneş-surat
la ilah illa allah / muhammed / resul allah. çevrede: fi sene / hams? / ... / ...
438 Gazan Mahmud Fels DO (70)1 H kartal sola doğru. çevresinde: ... sultan gazan ...
la ilah illa / duribe ... / muhammed / resul allah. sağdat: (salla), üstte: allah, solda: 'aleyhi. çevrede: sene / ehad / ... / ... / ... / ...
340 Gazan Mahmud Fels DY TY la ilah illa allah / muhammed / resul allah
el-mülk li-llah / gazan / kaan ...
360 Gazan Mahmud Fels DY (7)2x H Güneşyüz
la ilah illa allah / muhammed resul allah / salla allah aleyhi
406 Gazan Mahmud Fels Mardin R aslan sağa doğru, üstte güneş. En üstte: la ilah illa allah muhammed resul allah.
el-sultan el-azam / ... / ... / ...
365 Gazan Mahmud Fels Mayyafarikin (699) H el-sultan el-a'zam / gazan han / hullide allah mülkehu
la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede duribe mayyafarikin sene tis' tis'a sittemie.
283 Gazan Mahmud - Dirhem (Astarabad) (6)97 H el-sultan / el-islam gazan / mahmud
ortada: la ilah illa (allah) / muhammed resul allah / sallallahu aleyh. çevrede: ... / ... / seb'a / ve-tisin
421 Gazan Mahmud - Dirhem Acar? TY ortada: la ilah illa / acar? / muhammed / resul allah. kenarlarda: salla / allah / aleyhi. çevrede: ...
ortada: tengriyin / küçhündür / gazan mahmud / gasanu / deledkegülüg / sen. kenarda: ça, kra, vardi.
031 Gazan Mahmud - Dirhem Ahlat TY Motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe illa duribe ahlat Muhammed Resullullah/ Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud
044 Gazan Mahmud - Dirhem Akşehir 699 AH La ilahe illa Allah Muhammed Resulullah 699 Akşehir
Han-ı azam Gazan Sultan Mahmud halledallahu sulta nehu duribe ....
200 Gazan Mahmud - Dirhem Akşehir 699 H Kare içinde: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: fi sene / tis' tiseen / (Akşe)hir
Han-ı a'zam kazan / sultan mahmud / hullide allah sultanahu / duribe bi-medine
420 Gazan Mahmud - Dirhem Alaiye? TY ortada: la ilah illa / allah muhammed / resul allah. çevrede: medine / alaiye? / ... / ...
han-ı a'zam kazan / sultan mahmud / hullide allah mülkehu.
117 Gazan Mahmud - Dirhem Astarabad TY La ilahe illallah / Muhammed resullullah / Ali veliyullah. Astarabad alt kenarda.
Moğolca "Hakanu ariba". "Padişah zade Gazan (adil)" kenarda. Şahin ve güneş figürü ortada saadet düğümü ile birlikte.
124 Gazan Mahmud - 2 Dirhem Astarabad Ramadan 702 AH ortada: allah / la ilah illa / darb astarabad / muhammed / rasul allah. kenarlarda: salla / 'alayhi. cevrede: fi shahr / ramadan / .... / ... seb / mi'at ... / .....
Tengriin / kuchundur / ghazan mahmud / astarabad / gasanu / deledkeguluk / sen. sol kenarda: cha, kra, wardi. sag kenarda: fi sana / ithnatain / wa-seb'mi'at
027 Gazan Mahmud - 2 Dirhem Bağdat 700 AH Motif içinde: Aleyh/ Allah La ilahe illa Muhammed Resullullah / Salli
3 satır moğolca yazı ortada "Gazan Mahmud Duribe ..."
032 Gazan Mahmud - Dirhem Cezire (69)8 AH La ilahe illallah Muhammed Resul Allah, Ali veliyullah, etrafında duribe bi'l Cezire (Cezire'de) sene seman ...(69)8
Padişah-ı Cihan Sultan-ı Azam Gazan Mahmud hullide mülkehu
034 Gazan Mahmud - Dirhem DY TY Motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe illa Muhammed Resullullah/ Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud
035 Gazan Mahmud - Dirhem DY TY Kare içinde: La ilahe illa Allah Muhammed Resullullah
Es-sultan'ül islam Gazan Mahmud halledallahu mülkehu
036 Gazan Mahmud - Dirhem DY TY La ilahe illa Allah Muhammed Resullullah Sallallahu aleyh
Sultan'ül islam Gazan Mahmud hullide mülkehu
238 Gazan Mahmud - Dirhem DY TY allah / la ilah illa / muhammed / rasul allah. çevrede: .........
tengriyin / küçündür / gazan mahmud / deledgekülüg / sen
379 Gazan Mahmud - Dirhem DY TY allah / la ilah illa / muhammad / rasul allah.
tengriyin / küçündür / gazan mahmud / deledgekülüg / sen
033 Gazan Mahmud - Dirhem Gümüşpazar 70x AH Motif içinde: Aleyh/ Allah la ilahe illa duribe Gümüşpazar Muhammed Resullullah/ Salli
4 satır moğolca yazı ortada Gazan Mahmud
195 Gazan Mahmud - 2 Dirhem Isfahan 70x Allah/ la ilah illa / duribe Isfahan / muhammed / rasul allah. Çevrede sene ...
Tengri-yin / Kuchundur / Ghazan Mahmud / Ghasanu / deledkegulug / (sen). Solda Pagspa dilinde Cha-Ka-Sa
239 Gazan Mahmud - Dirhem Konya? TY allah / la ilah illa / muhammed / resul allah
Han-ı azam gazan / sultan mahmud / (hulli)de allah sul(tanahu)
030 Gazan Mahmud - Dirhem Mardin 696 AH Kare içinde: La ilahe illa Allah Muhammed Resullullah sallallahu aleleyh
Sultan'ül islam, Gazan Mahmud, hullide mulkehu
Önceki | 1 | 2 | ... | Sonraki
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim