Türkçe     English  
altaycoins_banner
   
 
Lütfen bir dönem seçiniz.

Koleksiyon için Kullanım Rehberi

Koleksiyonda şu anda 328 sikke bulunmaktadır.

Ön ve arka yüz merkezde yer alan açıklamalar sikke üzerinde görüldüğü şekilde yazılmıştır (yani
açıklamada yer alan her satır, sikke üzerindeki o satıra denk gelmektedir)

Tüm Arapça kelimeler normal font ile yazılırken, Uygur-Moğolca kelimeler ve Pags-pa karakterler
italik fontla yazılmıştır.

Eğik çizgi (/) farklı bölgelerde yer alan yazıları ayırmak için, genellikle kenar açıklamalarında kullanılmıştır.

Sikke üzerinde yer almayan açıklayıcı ibareler parantez içinde belirtilmiştir: (iç kenar), (dış kenar) ve (Figür) gibi.



 
Ziyaretçi Defteri  |  Haber Bülteni  |  İletişim